17 August 2021
Janie Oosthuysen is die skrywer van die Bessie Hemelbesem-reeks, die Ouma Hester-reeks en ander malkopstories soos Daar is vlooie in my bed. Sy het ook die Harry Potter-boeke en The Hobbit in Afrikaans vertaal.
18 July 2021
Gesigspunt is iets tegnies wat 'n verhaal en jou reputasie as skrywer kan maak of breek. Dis iets waaroor jy moet dink en wat jy moet beplan.
18 June 2021
Oorkom jou vrees vir sukses. Deel in twee suksesvolle skrywers se skryfgeheime, niemand minders nie as Ilze Beukes en Antoinette Venter, en sien jou manuskrip in druk by 'n erkende hoofstroomuitgewer.
14 February 2021
Niemand kan in isolasie leef of skryf nie. Steek jou hand uit en leer by die meesters. Lees hier hoe ...
14 February 2021
"Skets" jouself uit die skrywersdroogte
Skrywer, het jou idees opgedroog? Staar jy uitsigloos na jou rekenaar sonder dat enigiets jou te binne skiet? "Skets" jouself uit die skrywersdroogte met hierdie prettige, effektiewe Skryfgeheime-tegniek.
21 July 2020
Dikwels voel fliekgangers dat die boek beter was. Hoekom? Hoe kan 'n boek kompeteer met die visuele effekte en die klankbaan?
10 June 2020
Storieboekkarakters wat altyd konsekwent optree, is dalk net ongeskakeerd en simplisties. Beteken dit dus dat dr. Catherine Calderwood 'n geskakeerde karakter is?
14 May 2020
Die Covid-19-pandemie toon talle ooreenkomste met 'n storieboek: 1. Die idee is groot. Lou Pearlman van Ponzi-faam het beweer: Sorg dat jou "leuen" so groot is dat mense nie anders kan as om dit te glo nie. 2. Die idee word met ondersteunende data uitgebou: Versigtig geselekteerde data bou vertroue en geloofwaardigheid by die leser. 3. Die narratief moet tot lesers se diepste vrese spreek: Almal vrees 'n aaklige dood, Covid-19 spreek hierdie vrees direk aan.
01 August 2019
Is ’n memoir ook 'n outobiografie? Daar bestaan beslis verwarring. 1. Die outobiografie dek 'n lewensloop in sy totaliteit en fokus veral op die persoon se loopbaan en prestasies. 2. Die memoir dek nie die volledige lewensverhaal nie, maar wentel om 'n tema uit 'n lewe en bevat insidente en anekdotes wat daardie tema belig.
27 April 2019
Skryf is 'n proses. En stories is organies. Hulle lewe. Hulle ontwikkel en groei. En dit vat tyd. Wees dus geduldig met jou ontkiemende verhaal, jouself én jou skryfkursus. Vertrou die proses.

Show more