Skryfgeheime- aanlyn skryfskool


Kursus in Vryskutjoernalistiek


Gepubliseerde joernaliste uit die Skryfgeheime-stal
Gepubliseerde Skryfgeheime-joernaliste

5 redes om vir hierdie kursus in te skryf

* Ekstra inkomste

Wil jy as vryskutskrywer 'n ekstra inkomste verdien of finansieel onafhanklik wees?

 

* Kennis

Het jy al die skryf van berigte, artikels, blogs en webmateriaal oorweeg, maar jy weet nie hoe en waar om te begin nie?

 

* Afrikaans! Afrikaans!

Soek jy keurige Afrikaanse kursusmateriaal waarna jy altyd sal kan terugverwys? En 'n ervare, gegradueerde vryskutjoernalis om by te leer?

 

* Gemoedsrus en vryheid

Verlang jy die gemoedsrus van 'n geld-terug-waarborg en die vryheid om vanuit jou eie tuiste en teen jou eie pas te werk?

 

* Aanvraag

Die vraag na vryskutskrywers is groot. Vandag gaan dit immers nie net oor materiaal vir gedrukte tydskrifte en koerante nie, maar ook vir webwerwe en digitale nuusbriewe. En as jy eers weet hóé, kan jy oor amper enige onderwerp skryf en jouself finansieel onderhou of 'n tweede inkomstestroom opbou. Verder hoef jy nie uitsluitlik in Afrikaans te skryf nie. Jou kursusleier werk ook in Engels en kan jou ook met die skryf van Engelse artikels en webinhoud bystaan.


* Klink dit alles interessant, maar wonder jy nog oor daardie "hóé"?

* Soos waaroor om te skryf en hoe om by 'n publikasie of besigheid "in" te kom?  

 

Ontspan, jy werk ten nouste saam met Liezl Russell, 'n gegradueerde joernalis wat self voltyds as vryskutskrywer werksaam is. Gedurende hierdie omvattende kursus gaan jy leer wat uitgewers en besighede soek en hoe om geslaagde artikels, berigte en blogs te skryf en te bemark.

 

Die doelstelling is om jou op te lei tot 'n onafhanklike vryskutjoernalis wat op jou eie voete staan en 'n gereelde inkomste met jou skryfwerk verdien.

Liezl Russell is die kursusleier van Skryfgeheime se verrassende Kursus in Vryskutjoernalistiek
Liezl Russell regs op foto

 

Liezl (regs op foto) skryf: "Daar is tans groot getalle maatskappye wat vryskutte soek vir blogging. Die formaat van 'n geslaagde blog is soortgelyk aan dié van 'n geslaagde tydskrifartikel. Jy het niks om te vrees nie,  want hierdie kursus lei jou van A tot Z, en ek is heeltyd aan jou sy. As jy vir twee of drie maatskappye skryfwerk kan lewer, kan jy maandeliks tot R30 000 verdien." Die Vryskutjoernalistieke kursus:

Algemeen:  Elke module eindig in ’n werkstuk wat jy moet instuur vir terugvoer wat jou binne sewe dae sal bereik. Elke module en werkstuk voer jou artikel, blog of berig 'n paar stappe verder. Tesame met die terugvoer begin die redigeringskurwe. Teen die einde sal jy 'n publiseerbare artikel op jou rekenaar hê, gereed vir voorlegging aan 'n geskikte  besigheid of publikasie.

 

Die Agt-Module-Plan

Module 1 – Verstaan publikasies

*   Agtergrond en inleiding

*   Leer tastik

*   Tydskrifgenres

*   Internasionale publikasies

*   Watter tydskrifte aanvaar vryskutwerk?

*   Wat wil 'n tydskrifredakteur hê?

*   Hoe vind jy geskikte idees vir artikels?

Geskrewe taak:

Opdrag 1:  Identifiseer en lys 3 publikasies waarvoor jy graag wil skryf.

Opdrag 2:  Dink aan drie onderwerpe wat vir hierdie publikasie sal werk. Omskryf elke idee binne 100 woorde.

 

 

Module 2 – Skryf vir 'n koerant

*   Agtergrond en inleiding

*   Harde nuus

*   Wat jy moet weet oor harde nuusverslaggewing

*   Sagte nuus

*   Hoe verskil sagte nuusberigte van tydskrifartikels?

*   Hoe dink jy aan geskikte idees vir artikels?

Geskrewe taak:

Opdrag 1:  Identifiseer en lys 3 koerante waarvoor jy graag wil skryf.

Opdrag 2:  Kies een en dink aan drie onderwerpe wat vir hierdie publikasie sal werk.

Opdrag 3:  Skryf 'n beriggie van 5 paragrawe wat die vyf "w's" en een "h" dek.

 

 

Module 3 – Analiseer publikasies

*   Agtergrond en inleiding

*   Teikenmark: Ken jou lesers

*   Die voorblad

*   Ken jou redakteur

*   Soorte artikels

Geskrewe taak:

Opdrag 1:  Waarom spreek sekere tydskrifte tot lesers? Vind tien redes.

Opdrag 2:  Kies drie publikasies wat sterk tot jou spreek. 

Opdrag 3:  Bestudeer die demografiese profiel van elk en beantwoord die vrae.

Opdrag 4:  Lees 'n redakteursbrief en beantwoord die vrae.

Opdrag 5:  Bestudeer die verskille tussen artikels en rubrieke.

 

 

Module 4 – Gedrukte en aanlyn publikasies

*   Tydskrifte in die digitale era

*   Nuwe tendense

*   Verskille tussen druk- en digitale media

*   Hoe pas digitale media en tydskrifte bymekaar in

*   Hoe skryf jy vir aanlyn publikasies?

*   Voorbeelde van tydskrifte wat ervarings skep

Geskrewe taak:

Opdrag 1:  Bestudeer die inhoud van voorblaaie en beantwoord die vrae.

Opdrag 2:  Beplan twee artikels, een vir die gedrukte media en een vir die digitale media. 

Opdrag 3:  Skryf 'n blog van 500 woorde.

 

 

Module 5 – Beplan jou artikels en onderhoude

*   Tydskrifte werk vooruit

*   Waar kry 'n mens idees?

*   Skryf spesifiek

*   Unieke invalshoeke

*   Skryf met diepte

*   Raamwerke

*   Die onderhoud

*   Die regte persoon vir jou artikel

*   Die internet: navorsingswenke

*   Gee jou bronne krediet en vermy plagiaat

Geskrewe taak:

Opdrag 1:  Maak 'n gebeurekalender

Opdrag 2:  Identifiseer 'n bekende en drie werkbare konsepte m.b.t. die persoon.

Opdrag 3:  Lees en keur 'n artikel.

Opdrag 4:  Besluit op vyf idees vir tydskrifartikels. Beplan elk m.b.v. die raamwerk.

Opdrag 5:  Identifiseer 'n persoon met wie jy 'n onderhoud kan voer. Skryf vyftien vrae neer.

Opdrag 6:  Identifiseer drie moontlike bronne vir navorsing vir jou artikel.

Opdrag 7:  Kyk hoe 'n tydskrif aan hul bronne krediet gee.

 

 

Module 6 – Die titel en die inleiding

*   Inleiding

*   Die titel: moets & moenies

*   Die inleiding: moets & moenies

*   Voorbeelde uit die praktyk

Geskrewe taak:

Opdrag 1:  Skep 'n geskikte titel vir elke artikel-idee.

Opdrag 2:  Lees 1 – 6. Kies enige vier en herskep die tema en invalshoek.

Opdrag 3:  Lees 7 – 9. Motiveer of elke titel en inleiding werk en relevant is. 

Opdrag 4:  Skep 'n titel en inleiding vir jou eerste artikel.

 

 

Module 7 – Struktuur: Liggaam en slot

*   Inleiding

*   Skryf jou artikel:

Stap 1:  Doen hersiening

Stap 2:  Gee struktuur

Stap 3:  Let op vloei en samehang

*   Riglyne & brief

*   Slot

Geskrewe taak:

Opdrag 1:  Bestudeer die publikasie waarvoor jy wil skryf, en ontleed dit.

Opdrag 2:  Voltooi die artikel/blog-artikel/berig wat jy aan 'n publikasie wil voorlê.

 

 

Module 8 – ’n Suksesvolle voorlegging

*   Inleiding

*   Jou eerste e-pos

*   Die opvolg-e-pos

*   Die faktuur

*   Sukses

Geskrewe taak:  Stel jou voorlegging saam en stuur dit in. 


Skryf in of kry die betaalplanne:

* Jou navraag plaas jou onder geen verpligting om wel in te skryf nie. 


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.


LARISSA OLIVIER SKRYF:

Beste Liezl, 

 

By die halfpadmerk wil ek graag met jou deel wat ek tot sover uit die kursus gehaal het. Met my opleiding en ondervinding is hierdie veld totaal uit my comfort zone. Jou terugvoer was vir my 'n eye-opener, dit het my ontsettend baie geleer van myself en die manier waarop ek sake benader, naamlik dat 'n mens (of altans, ek) geneig is om goed te sien slegs uit jou eie ervaring en deur jou eie bril.

 

Jou kommentaar op my eerste opdrag het my bewus gemaak dat ek die "ek" uit die saak moet haal en my artikel baie meer objektief moet benader. Ek is die verslaggewer, die persoon agter die artikel en nie die een met wie die onderhoud gevoer word nie.

 

Interessant dat dit my ook in my werk help om beter te luister voor ek my mening noem. Ek kyk nou baie meer ondersoekend en ontledend na tydskrifte en TV-onderhoude. Het ook opgemerk dat ek (seker uit die aard van my werk) baie gemaklik in Engels dink en skryf, en dit het my laat dink dat ek ook Engelse tydskrifte sal kan benader aan die hand van wat ek leer.

 

Nogmaals dankie vir jou terugvoer en die formaat van die kursus (werk teen jou eie pas). Dit bied aan persone soos ek die geleentheid om rustig te leer te midde van 'n baie besige werksomgewing, en nie net te jaag vir deadlines nie.

 

Ek ervaar die kursus terapeuties, want ek moet stil en rustig raak ten einde op die opdragte te kan fokus. Ek geniet die kursus sover baie en sien uit na jou terugvoer op opdrag 4.