Skryfgeheime-skryfskool

Aanlyn kreatiewe skryfkursusse

Beste, billikste, meeste gepubliseerde studente by nasionale uitgewers


Ingeval jy vergeet het, waarom juis 'n Skryfgeheime-kursus?

Want jy kry ...

*  Afrikaanse kursusmateriaal met 'n logiese opbou wat jou van idee tot publikasie lei.

 Kundige terugvoer deur 'n bekroonde skrywer binne sewe dae na ontvangs van jou werkstukke.

 Billike, betaal-soos-jy-vorder betaalplanne.

*  'n Geld-terug-waarborg. 

Maar veral omdat jy deur 'n gerekende nasionale uitgewer of tydskrif gepubliseer wil word en jou naam op die winkelrakke wil sien.  


Vra die betaalplanne aan en/of skryf in:

* Jy sal 'n e-brosjure ontvang met alle nodige kursusinligting en inskrywingsbesonderhede.

* Jou navraag plaas jou onder geen verpligting om finaal in te skryf nie.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.