21 July 2020
Dikwels, nie altyd nie, voel fliekgangers dat die boek beter was. Waarom? Hoe kan ’n boek kompeteer met die visuele effekte, die klankbaan en die ervaring daar in die flieksaal met die geur van springmielies en stoelsweet in jou neusgange? Die rede is dat sommige boeke daarin slaag om die leser op ’n sintuiglike manier te betrek wat Hollywood nie kan naboots nie. Hierdie skrywers slaag daarin om die verhaal op ’n verbeeldingryke manier op die verhoog van die leser se verbeelding te laat...
10 June 2020
Storieboekkarakters wat altyd konsekwent optree, is dalk net ongeskakeerd en simplisties. Beteken dit dus dat dr. Catherine Calderwood 'n geskakeerde karakter is?
14 May 2020
Die Covid-19-pandemie toon talle ooreenkomste met 'n storieboek: 1. Die idee is groot. Lou Pearlman van Ponzi-faam het beweer: Sorg dat jou "leuen" so groot is dat mense nie anders kan as om dit te glo nie. 2. Die idee word met ondersteunende data uitgebou: Versigtig geselekteerde data bou vertroue en geloofwaardigheid by die leser. 3. Die narratief moet tot lesers se diepste vrese spreek: Almal vrees 'n aaklige dood, Covid-19 spreek hierdie vrees direk aan.
01 August 2019
Is ’n memoir ook 'n outobiografie? Daar bestaan beslis verwarring. 1. Die outobiografie dek 'n lewensloop in sy totaliteit en fokus veral op die persoon se loopbaan en prestasies. 2. Die memoir dek nie die volledige lewensverhaal nie, maar wentel om 'n tema uit 'n lewe en bevat insidente en anekdotes wat daardie tema belig.
27 April 2019
Skryf is 'n proses. En stories is organies. Hulle lewe. Hulle ontwikkel en groei. En dit vat tyd. Wees dus geduldig met jou ontkiemende verhaal, jouself én jou skryfkursus. Vertrou die proses.
01 June 2018
Skep 'n suksesvolle storiekarakter deur nie agter jou lessenaar te sit en muf nie, maar deur self na sukses te streef en probleme en uitdagings met vindingrykheid, entoesiasme en ywer te takel, net soos die beste karakters in die beste verhale.
24 April 2018
Leer jou kinders skryf deur hulle met prettige, goed geskrewe boeke te omring, gereeld vir hulle voor te lees, en basiese storie-elemente en skryftegnieke ongemerk uit te lig. Dit beteken jy moet self ook heelwat oor skryf weet.
25 February 2018
In fiksie, wanneer skryf jy Engelse woorde tussen aanhalingstekens, wanneer gebruik jy kursiewe skrif, en wanneer is dit aanvaarbaar om dit net so te vertaal?
25 November 2017
Skryf 'n einde vir jou verhaal wat lesers bybly en ruk, 'n einde wat hulle onthou lank nadat hulle die detail van die verhaal en selfs die karakters se name al vergeet het, 'n einde wat nie veilig, voorspelbaar en maklik is nie, maar wat jou lesers sal laat voel dis oortuigend, dis logies, dis ontstellend, dit ruk en ontstel hulle, en dit werk, maar dis nie iets wat hulle ooit self sou kon uitdink nie. Lees verder en vind uit hoe.
25 November 2017
Skryf 'n einde vir jou verhaal wat lesers nie net bybly nie, maar hulle ruk, 'n einde wat hulle onthou lank nadat hulle die detail van die verhaal en selfs die karakters se name al vergeet het, 'n einde wat nie veilig, voorspelbaar en maklik is nie, en wat jou lesers sal laat voel dis oortuigend, dis logies, dis ontstellend, dit ruk en ontstel hulle, en dit werk, maar dat hulle dit nooit self sou kon uitdink nie. Lees verder en vind uit hoe.

Show more