Welkom by die Skryfgeheime-skryfskool:

Beste, billikste, trots Afrikaans.

Jy vorder stapsgewys van storievonk tot publikasie.


 

Spoedige, deeglike terugvoer met 'n skerp fokus op publikasie lei tot talle suksesverhale.

Skryfgeheime beteken: 

* Kursusmateriaal met 'n logiese opbou

* Maklike betaalplanne

* Kundige terugvoer binne sewe dae

* 'n Skerp fokus op publikasie

* Groot getalle gepubliseerde studente

* 'n Geld-terug-waarborgJy benodig: 

*   Toegang tot 'n rekenaar, e-pos en die internet.

*   Die begeerte om jou eie artikel, tydskrifstorie, kortverhaal of vollengte boek in druk te sien.

 

Ons waarborg:

*  Deurlopende leiding en ondersteuning van die vind van 'n storievonk tot en met publikasie.

*  Oorgenoeg tyd om jou kursus teen jou eie pas te voltooi.

*  Al jou geld terug indien jy voel jou kursus was nie die moeite werd nie.

Klik vir inligting oor die ...

*  Praktiese Kreatiewe Skryfkursus: 

Oefen storiekennis en skryftegniek in terwyl jy 'n storie ontwikkel en skryf - ideaal vir nuwe skrywers en skoliere (4 modules).   

 

* Algemene Kreatiewe Skryfkursus:  

Ontwikkel en skryf kortverhale, tydskrifstories, sketse, novelles en/of 'n vollengte roman, of te wel, 'n dik boek (8 modules). 

 

* Kursus in Tydskrifjoernalistiek: 

Verdien jou kursusgeld terug en ontwikkel en skryf 'n tydskrif- of foto-artikel (8 modules). 

 

* Kinder- en jeugboek-kursus:  

Ontwikkel en skryf storieboeke vir kinders en jong tieners van 8 - 14  jaar (10 modules).  

 

* Prenteboek-kursus:  

'n Unieke interaktiewe kursus vir die skryf van boeke vir pikkies van 2 - 5  jaar oud (7 modules). 

 

* Manuskrip-beoordeling & redigering: 

Ontvang redigering van of 'n verslag oor jou manuskrip of skryfstuk met 'n bespreking van die publikasiemoontlikhede en wenke hoe om jou werk te verbeter.  

 

* Taal- en skryfstyl-opknapper:  

'n Selfdoenkursus vir verbeterde taalkennis, skryftegniek en skryfstyl  (70 blaaie, 35 selfdoentake met uitgewerkte memoranda). 

 

* WriteSmarter Business & Creative Writing Courses:  

Business Writing: Deals with scenarios designed with an eye on the South African business world (4 modules). Creative Writing: Develop and write a full length novel or a short story (8 modules).