Skryfgeheime- aanlyn skryfskool

Van idee tot publikasie


Blitskursus:  Taalopknapper

Standaarde raak al hoe hoër raak en uitgewers al hoe kieskeuriger. Sprankelende manuskripte wat met vonk geskryf is, sonder opvallende taal-, styl- of logikafoute, het 'n gewisse voordeel wanneer dit kom by keuring vir publikasie.  

 

As jy taalkundig verroes voel, koop die Taal-en-skryfstylopknapper aan. Dis spesifiek ontwikkel vir skrywers, studente en skoliere, en bestaan uit kort teoretiese gedeeltes wat telkens ingeoefen word met ’n fyn beplande taak, ’n volledige modelantwoord en stap-vir-stap verduidelikings. Jy werk teen jou eie pas en sien jou werk self na.  

 

Omvang:   70 blaaie

Selfdoentake met uitgewerkte modelantwoorde:   35 

 

Kursusinhoud: 

Terminologie en toepassing: Woordsoorte

Terminologie en toepassing: Sinsbou

Soorte sinne en afwisseling van sinsbou

Volgorde by hoof- en bysinne

Logiese opvolging

Woordorde & skryfstyl

Gebruik die juiste woord

Aspekte van woordeskat

Enkelvouds- en meervoudsvorme 

Die ontkenning in Afrikaans

Die regte voorsetsel

Pleonasmes

Spelling en interpunksie

Meer oor skryfstyl

Aktief en passief

Die historiese presens

Vermy swak skryfstyl 

BibliografieWil jy meer weet? Of die Taalopknapper aankoop?

Gebruik hierdie vorm:

* Jy sal alle nodige inligting ontvang, asook die betaalplanne en bankbesonderhede.

* Jou navraag plaas jou onder geen verpligting om wel die kursus aan te koop nie.


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.