Skryfgeheime-skryfskool

Sedert 2008

Manuskripbeoordeling & redigering


Ons skrywers word deur gerekende uitgewers & tydskrifte

gepubliseer. Jy kan ook een van hulle wees.

GEBORGDE SKAKEL

Bou jou eie webwerf.* Bewaar jy 'n voltooide of halfklaar storie of artikel in 'n laai of op jou rekenaar?

* Wonder jy of dit enige kans het op publikasie deur 'n erkende, nasionale uitgewer of tydskrif (digitaal of gedruk)?

* Soek jy kundige terugvoer en/of redigering wat eerlik, positief en opbouend is? 

* Wil jy daardie terugvoer graag binne 7 dae ontvang? 

 

Dan is jy op die regte plek.

Hier is drie opsies:  


Foto: Ondersoek my hart deur Ilze Beukes, NB Uitgewers. 


* Opsie 1:  

Manuskripbeoordeling met 'n verslag

'n Verslag oor publikasiegereedheid, saamgestel deur 'n ervare skrywer-redakteur, met voorstelle vir die verbetering van die formattering, storielyn, karakterisering, skryftegniek, skryfstyl, taalgebruik, ensomeer, asook verwysings na geskikte bona fide uitgewers, indien van toepassing.

Koste: R1 450  

 

Maak so:

* Skryf 'n sinopsis van een bladsy wat die storielyn  (intrige of "plot") opsom. Die sinopsis is 'n diagnostiese hulpmiddel, doen dus moeite en onthul alle geheime.

* E-pos jou manuskrip en sinopsis as een MS Word-aanhangsel na Skryfgeheime.

* Jy sal 'n faktuur ontvang met die betaalbare bedrag en die bankbesonderhede.

* Binne sewe dae nadat jy inbetaal het, sal jy jou terugvoer ontvang.  

 

Ria Nel skryf:  "Ek werk nog deur die terugvoer, maar ek het eers gestop om vir jou dankie te sê, dit was 'money well spent'. Ek besef dat daardie 'little darlings' van my moet waai, en dan is nog soveel ander probleemareas wat jy uitgewys het."

 


* Opsie 2: 

Redigering van kreatiewe skryfwerk

met spoorveranderings en kommentaarblokkies

Jou werk word nie net geredigeer nie, jy ontvang ook kommentaar rakende storielyn, karakterisering, taalgebruik, skryftegniek, ensomeer, direk op jou skryfwerk.

Koste: R425 vir die eerste 1 000 woorde (of minder), daarna word dit pro rata bereken.    

 

Maak so: 

* Skryf 'n sinopsis van een bladsy wat die storielyn  (intrige of "plot") opsom. Die sinopsis is 'n diagnostiese hulpmiddel, doen dus moeite en onthul alle geheime.

* E-pos jou manuskrip en sinopsis as een MS Word-aanhangsel na Skryfgeheime.

* Jy sal 'n faktuur ontvang met die betaalbare bedrag en die bankbesonderhede.

* Binne sewe dae nadat jy inbetaal het, sal jy jou terugvoer ontvang.   

 

Ons waarborg:

 Jy behou volle kopiereg op jou skryfwerk.

Jou werk word as vertroulik hanteer. 

Jy mag alle terugvoer en voorstelle wat jy van Skryfgeheime af ontvang, gebruik asof dit jou eie werk is. 

 

Stien van Wyk skryf: "Baie dankie vir jou kommentaar, jou insette beteken regtig baie vir my. Ek het 'n hele koffiepot leeg gedrink voor ek dit begin lees het. Dankie vir die genadige manier waarop jy dit gedoen het."   

 


* Opsie 3: 

Redigering van artikels en berigte (digitaal of gedruk)

met spoorveranderings en kommentaarblokkies

Het jy 'n artikel voltooi en soek jy kundige kommentaar op jou onderwerp en teikenmark? Voel jy die skryfwerk en aanbieding is nie op standaard nie? Met hierdie opsie ontvang jy die terugvoer direk op jou skryfwerk sodat jy presies kan sien wat jy moet verander, asook hoe en waarom. 

Koste: R400 vir die eerste 1 000 woorde (of minder), daarna word dit pro rata bereken.   

 

Maak so: 

* Stuur jou manuskrip as 'n MS Word-aanhangsel by 'n e-pos na Skryfgeheime.

* Jy sal 'n faktuur ontvang met die betaalbare bedrag , asook die nodige bankbesonderhede.

* Binne sewe dae nadat jy die inbetaling gemaak het, sal jy jou terugvoer ontvang. 

 

Maria Steyn skryf: "Baie dankie vir die terugvoer op my manuskrip. Jou advies is 'n uitstekende rigtingwyser, ek verstaan nou watter doelwit om na te streef en hoe om daar te kom. 'n Mens kyk maklik jou eie foute mis."  


Ons waarborg:

 Jy behou volle kopiereg op jou skryfwerk.

 Jou werk word as vertroulik hanteer. 

 Jy mag alle terugvoer en voorstelle wat jy van Skryfgeheime af ontvang net so gebruik.


Het jy nog vrae of wil jy jou werk instuur?

Gebruik hierdie vorm:

Jy sal binne 24 uur 'n antwoord ontvang. Jou navraag plaas jou onder geen verpligting om jou skryfwerk in te stuur vir beoordeling nie. 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.