Skryfgeheime-skryfskool

Skryf 'n sinopsis


Skryf ’n sinopsis met Randy Ingerson se sneeuvlokmetode:

 

Stap 1. Som jou verhaal op met ’n kernsin: ’n Fisikus reis terug in die tyd om die apostel Paulus te vermoor. Mik vir uiters 15 woorde en moenie enige name gebruik nie. Gebruik hierdie sin ook reg aan die begin van jou dekbrief as tema- en bemarkingsin.

 

Stap 2. Beskou jou storie as drie rampe en ’n einde. Skryf nou ’n 5-sin-paragraaf. Sin 1 is die 15-woord-kernsin hierbo. Sinne 2-4 beskryf die hoofkarakter (protagonis) en die drie rampe. Sin 5 beskryf die einde.

 

Stap 3. Brei elke sin uit tot ’n volledige paragraaf met 'n onderwerpsin, drie of vier opvolgsinne en 'n slotsin. Nou het jy ’n werkbare raamwerk of sinopsis vir jou verhaal.