Skryfgeheime-skryfskool

Skryf 'n sinopsis


Skryf ’n sinopsis met Randy Ingerson se sneeuvlokmetode:

 

Stap 1. Som jou verhaal op met ’n kernsin, soos: ’n Fisikus reis terug in die tyd om die apostel Paulus te vermoor. Mik vir uiters 15 woorde en moenie enige name gebruik nie. Gebruik hierdie sin ook reg aan die begin van jou dekbrief.

 

Stap 2. Beskou jou storie as drie rampe en ’n einde. Skryf nou ’n 5-sin-paragraaf. Sin 1 is die 15-woord-kernsin hierbo. Sinne 2-4 beskryf die drie rampe. Sin 5 beskryf die einde.

 

Stap 3. Brei elke sin uit tot ’n volledige paragraaf. Nou het jy ’n raamwerk of sinopsis vir jou verhaal.

 

Stap 3. Bou die sinopsis uit deur elke paragraaf uit te brei tot ’n volledige bladsy.

 

Stap 5. Gepubliseerde skrywers kan in hierdie stadium ’n voorlegging skryf en ’n uitgewer nader, maar ongepubliseerde skrywers moet hul manuskrip eers voltooi.