Skryfgeheime:  LENTE-AANBOD

Kursus in Tydskrifjoernalistiek


Trek 20% af van volprys

Net tot Maandag 17 September 2019 om middernag

Skryfgeheime-skryfskool

Leer skryf tydskrif- en foto-artikels en begin om met jou skryfwerk te verdien.

Baie mense dink dis te moeilik om tydskrifartikels te skryf en wil nie eens probeer nie. Min weet hulle dat dit iets is wat jy kan leer doen. Ja, daar is 'n "wetenskap" agter die kuns. Al wat jy moet doen, is om die regte plek te vind waar jy die nodige hulp en leiding sal kry. 

 

En daardie plek is net hier.

 

Skryfgeheime se Kursus in Tydskrifjoernalistiek onder leiding van die vryskutjoernalis Liezl Heidtmann-Russell is besonder suksesvol. Haar suksesse is grootliks te danke aan die kwaliteit van haar kursusmateriaal tesame met haar deurlopende kundige, maar ook vriendelike, terugvoer en bystand. Die gevolg is dat ons joernaliste op 'n gereelde basis in erkende nasionale tydskrifte gepubliseer word. En geld met hulle skryfwerk verdien.

 

En jy kan ook. 

Veral teen ons huidige EKSTRALAE MINUS-20%-LENTE-AANBOD.

Wonder jy wat op jou wag? 

*  Vir die duur van jou kursus werk jy teen jou eie pas op 'n een-tot-een basis saam met 'n ervare, suksesvolle vryskutjoernalis.

*  Die kursus beslaan agt modules wat jou stap vir stap na 'n voltooide, markgerigte tydskrif- of foto-artikel lei.

*  Terugvoer op jou werkstukke is een-op-een en bereik jou binne sewe dae nadat jy 'n werkstuk ingestuur het.

*  Met jou kursusleier se vriendelike, opbouende voorstelle en bystand gaan jy 'n geskikte onderwerp identifiseer en 'n publiseerbare artikel ontwikkel en skryf.

*  Dan gaan jy dit aan 'n nasionale tydskrif stuur en so nog 'n opwindende tree gee op die pad na 'n suksesvolle vryskutpraktyk. 

*  Bo en behalwe dit alles gaan jy uitvind hoe om jou skryfpraktyk deurlopend te organiseer en te bestuur.

 

Klink dit erg? 

Dalk as jy die paadjie alleen moet stap. Saam met Skryfgeheime stap jy egter nooit alleen nie.


Skryf hier in:

* Jy sal 'n verwelkomingsbrief ontvang met die pryslys en die inbetalingsbesonderhede.

* Jou navraag plaas jou onder geen verpligting om vir die kursus in te skryf nie.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.


Tydskrifjoernalistiek:  Agt-module-plan


Elke module eindig in ’n werkstuk wat jy na jou kursusleier moet stuur vir terugvoer wat jou binne sewe dae sal bereik.

 

Doelwit: ’n Voltooide, markgerigte tydskrifartikel of foto-artikel gereed vir voorlegging aan ’n geskikte tydskrif.

 

Module 1: Verstaan tydskrifte

* Ontleed die verskillende tydskrifgenres

* Vind die vereistes vir ’n treffende artikel

* Identifiseer jou teikenmark

* Hoe om vas te stel watter tydskrifte vryskutte aanvaar

* Waarna soek ’n tydskrifredakteur?

* Die waarde van taalversorging

Werkstuk: Identifiseer en analiseer spesifieke publikasies m.b.v. dit wat jy tot dusver geleer het.

 

Module 2: Analiseer publikasies

* ’n Dieper kykie na teikenmark: Wie is jou leser?

* ’n Tydskrif se "styl", of te wel, hoe kommunikeer die tydskrif met die leser?

* Die voorblad: Wat verskyn daar?

* Hoe benut ek die redakteursbrief, leserskaart en LSM?  

* Die inhoud: artikels, rubrieke, advertensies

* Tipes artikels

* Analiseer ’n artikel: kop, intro, woordtelling, onderwerp, invalshoek

* Vergelyk twee tydskrifte van dieselfde genre

Werkstuk: Vind en onderskei tussen rubrieke en verskillende tipes artikel. Motiveer.

 

Module 3: Idees, fokus, skryfstyl

* Vind geskikte idees en invalshoeke:

     - Hoe om seisoene, gebeure & belangrike dae te benut

     - Benut die sosiale media, publikasies & boeke

* Leer hoe om vir spesifieke inligting te luister

* Leer skryf spesifiek, asook met diepte & fokus

* Nuttige skakels & webwerwe spesifiek vir joernaliste

* Raamwerk vir artikels: Tema, vlag, invalshoek, doel, titel, hoofpunte

Werkstuk: Identifiseer en ontwikkel vyf geskikte artikel-idees volgens die modelle in die module.

 

Module 4: Tydskrifte in die digitale era:

* Nuwe tendense: gedruk en digitaal

* Verskille tussen gedrukte en digitale media

* Verskille in leserservaring

* Hoe jy as joernalis die verskille tussen die twee media tot jou voordeel kan aanwend

* Hoe digitale media en gedrukte tydskrifte mekaar aanvul en hoe jy dit kan benut

Werkstuk: Vind een onderwerp en beplan twee artikels: een vir elke medium.

 

Module 5: Kenners en onderhoude

* Identifisering van bekendes en kenners.

* Hoe om ’n afspraak te maak en ’n onderhoud te voer

* Die internet: navorsingswenke & webwerwe, blogs, aanlynkoerante

* Hoe om bronne krediet te gee en plagiaat te vermy

Werkstuk: Identifiseer ’n geskikte bekende of kenner sowel as bronne. Gee krediet op die korrekte manier.

 

Module 6: Titel en inleiding

* Die titel: moets en moenies

* Die inleiding: moets en moenies

* Voorbeelde uit die praktyk: Skep 12 gepaste titels

* Analiseer en beoordeel 6 titels en inleidings

Werkstuk: Ontleed en wysig titels en invalshoeke om by die onderskeie temas te pas. Skryf die inleiding en titel van jou kursusartikel.

 

Module 7: Die liggaam en die slot

* Verskillende strukture vir verskillende behoeftes

* Hoe skryf ek die liggaam van my artikel?

* Hoe skryf ek die slot?

* Hersiening, taalgebruik, vloei & samehang, oorgange tussen idees en paragrawe

* Tydskrifriglyne en die "brief"

Werkstuk: Voltooi jou kursus-artikel en stuur dit in vir terugvoer.

 

Module 8: Voorlegging van jou artikel

* Hoe benader ek ’n redakteur?

* Hoe gou mag ek opvolg?

* Mag ek my artikel gelyk na meer as een publikasie stuur?

* Wat as my artikel aanvaar of verwerp word?

* Tariewe, faktuur, betalings

* Hoe werk belasting op vryskutwerk?

Werkstuk: Skryf die eerste epos aan ’n geskikte redakteur en stel jou faktuur saam.


Skryf hier in:

* Jy sal 'n verwelkomingsbrief ontvang met die pryslys en die inbetalingsbesonderhede.

* Jou navraag plaas jou onder geen verpligting om vir die kursus in te skryf nie.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.